Mitä jäänhoidon aikana tapahtuu?

Microsoft Word - Höyläyskuva-1-englanti.docx

Jään usein tapahtuva huoltaminen on perusedellytys hyvän jään aikaansaamiseksi. Perinteinen jäänhoitokone huoltaakin jään sesonkiaikana vähintään kahdeksan kertaa vuorokaudessa.

Jäänhoitokoneen kuljettaja aloittaa työnsä kentän laidoilta. Terän leikkaus säädetään silmämääräisesti. Tarkasteltaessa jäänhoitokoneen terän toimintaa on huomattava, että reuna-alueilla jäätä ei pystytä riittävästi poistamaan, koska kentän laidan puoleinen jääjalas ohjautuu kasvavan jään paksuuden mukaisesti. Tätä jääjalaksen ja terän nousua pyritään kompensoimaan lisäämällä koneen höyläyssyvyyttä.

Keskikentällä ilmiö on päinvastainen. Siellä jää oheneekin tarpeettoman paljon. Koska keskikentän jää on suora, eivätkä telin jääjalakset nosta terää ylös, höyläämme jäätä jäänhoitokoneen kanssa keskikentällä tarpeettomasti, ja se kuluu puhki. Jos halutaan pitää keskikentän jää riittävän vahvana, on kentän laitojen jääalue huollettava päivittäin oikeaan korkeuteensa.

Vedenkäytön minimoimiseksi ja keskikentällä tapahtuvan liiallisen höyläämisen estämiseksi tarvitaan täysin suora jää. Koska kunkin huoltokerran yhteydessä kone levittää 60 x 30 m kaukaloon noin 500 l vettä, jäälle muodostuu noin 0,3 mm vesikalvo koko kentän alueelle. Kun toistuvien ajojen jälkeen kentän kaarteen jää onkin 25 mm ylempänä, seurauksena on höyläyksen keskittyminen keskikentälle. Tästä johtuen keskikentän jää ohenee jokaisella ajokerralla jopa 0,16 mm. Jo 70 ajokertaa viikossa merkitsee 360 mm jäätä 8 kk kaudessa. Sen tuottamiseen keskikentän osalle tarvitaan noin 240 000 l vettä.

Jäähallin kustannukset lisääntyvät useilla tuhansilla euroilla. Erityisesti veden olomuodon muuttuessa jääksi tapahtuu faasimuutos, joka kuluttaa 80 kertaa enemmän energiaa kuin yhden asteen lämpötilan muutos jäässä tai vedessä. Jos jokaisella ajokerralla käytetään 100 l ylimääräistä vettä, sitä vastaava energiankulutus syntyy kun ylimääräisen jään paksuus on 70 mm.

Näin kentän jäänpinta muuttuu koveraksi

Kaarteita lukuunottamatta kentän alueelle levitetään tasavahva vesikalvo. Huolimatta siitä, että kaarteissa veden tulo suljetaankin, jään korkeus kasvaa ilman päivittäistä oikeaan tasokorkeuteen tehtyä reuna-alueen jyrsintää. Tässä työssä laserohjaus on monin verroin tarkempi kuin ihmissilmä.

Lähes poikkeuksetta kentän kaarteet ovat vähintään 25 mm, mutta useimmilla kentillä 30–55 mm halutun tasokorkeuden yläpuolella. Jäänhoitokoneen toistuvat ajot siirtävät vähitellen kentän reunaalueen tasokorkeutta reunoilta keskikentän suuntaan. Tahtomattaan jääkone höylää keskikenttää enemmän kuin kaarteita.

Helppokäyttöinen ja turvallinen ICEguard® Precision Robot

robotti

ICEguardin® moottori säätää terän leikkauskorkeutta laserin antaman informaation mukaisesti. ICEguard® Precision Robot huolehtii jään korkeuden pysymisestä haluttuna. Sen käyttäminen on erittäin helppoa.

ICEguard® Precision Robotin leikkausjälki on herkeämättä vaakasuorassa terien automaattisen teränkallistuksen säätöjärjestelmän ansiosta.

ICEguard® Precision Robot säätää alituisesti terämoottorin tehontarpeen suhteessa akkujen kapasiteettiin sopeuttaen näin jatkuvasti koneen nopeutta. Tällä optimoidaan koneen maksimaalinen työskentelynopeus. Samalla vältetään akkujen ylikuormittuminen, sekä varmistetaan akuille pitkä, useamman vuoden käyttöikä.

Tähän tarkkuuteen pystyy vain ICEguard® Precision Robot

ICEguard® Precision Robot tekee laserohjauksen tarkasti halutun tasokorkeuden kentälle. Tämä tasokorkeus määrittelee millä korkeudella jäänhoitokone toimii, ja kuinka paksu jää muodostuu koko kentän alueelle.

ICEguard® Precision Robotin avulla aikaansaadaan:

  • optimaalinen alusta jäänhoitokoneen höylälle
  • nopea ja tasainen jäätyminen
  • parempi jään laatu ja jään käyttömukavuus
  • energiataloudellisuus jään paksuuden ja veden käytön hallinnan ansiosta

Suorasta jäästä hyötyvät kaikki

kiekkopeli

ICEguard® Precision Robot on nykyaikainen ratkaisu yhteen jäänhoidon suurimmista ikuisuusongelmista – pinnan korkeusvaihteluihin kentän eri osissa. Ongelman seurauksena jään höyläys keskittyy vaihtoaitioiden edustoille sekä keskikentälle. Seurauksena on veden tarpeeton liikakäyttö ja huonolaatuinen jää. Samalla se nostaa tarpeettomasti jäänhoidon kustannuksia.

Jäänhoitokone kykenee höyläämään jäätä tasaiseksi koko kentän alueelta vain silloin, kun kenttä on suora. Tulokset osoittavat, että tehokkain tapa jään ylläpitämiseksi suorana, on käyttää tarkkaa laserohjausta jääntasoitusrobotin terän korkeuden säädössä. ICEguard® Presision Robot tasoittaa jäänpinnan laserin tarkasti ideaaliksi jäänhoitokoneen jääjalaksille. ICEguard®-hoitoajon jälkeen jäänhoitokone pystyy työskentelemään koko terän leveydeltä halutulla korkeudella.

Pelaajat kuluttavat jäätä eniten vaihtoaitioiden kohdalla laitojen edustalta, minkä vuoksi jäänpinta muodostuu keskemmälle mentäessä kuperaksi. Jäänhoitokone levittää aitioiden edustalle syntynyttä matalaa jäänpintaa keskikentän suuntaan. Puna- ja siniviivan väliin muodostuu aalto.

Lumen määrä havainnollistaa kohdat missä ICEguard® Precision Robot on leikannut ylimääräisen jään pois ja aikaansaanut jäänhoitokoneelle energiataloudellisesti optimaalisen työskentelykorkeuden.

Ota yhteyttä

Jos kiinnostuit tuotteestamme, niin ota ihmeessä yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää!

  Yhteystiedot